RolloPlusz Kft.

Rolloplusz_logo

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

 

Az adatkezelő neve: RolloPlusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetősége: 6728 Szeged, Fonógyári út 9.

Az adatkezelés célja: Ön, mint hozzájárulást adó személy (továbbiakban: érintett), valamint adatkezelő közötti kapcsolat fenntartása, a felek közötti kommunikáció és gazdasági együttműködés biztosítása, szerződések megkötése.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az érintett adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Érintett adatok: az adatkezelő, valamint az érintett között létrejövő/fennálló gazdasági együttműködés megvalósításához szükséges elektronikus űrlapon feltüntetendő személyes adatok (pl.: név, telefonszám, e-mail cím)

Adatkezelő az érintett által megadott adatokat jogosulatlan, harmadik fél részére nem továbbítja.

 

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató megküldését követően az érintett az adatkezelővel személyes adatokat közöl, úgy Adatkezelő vélelmezi az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást. Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról:

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.

Az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Süti típusa:

Google Analytics

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz

Google Tag Manager

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_{property-id}

Google Maps

SNID, SID, SS, SAPISID, APISD, SSID, HSID, NID, PREF

 

Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
  • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
  • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
  • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
  • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

 

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6724 Szeged, Fonógyári út 9.sz. alatti címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.